Se våre
ledige
lokaler

Velkommen

Aker Eiendomsdrift AS forestår forvaltning, drift, vedlikehold og utleie av næringsbygg, samt prosjekt- og byggeledelse ved rehabiliteringer og ombygginger.

Vår forvaltningsportefølje omfatter ca 100 eiendommer med en verdi på ca 4 milliarder kroner. Vi ivaretar eiers ansvar, og utfører komplette forvaltnings og driftstjenester. Vi tilbyr følgelig administrative, økonomiske, tekniske og juridiske forvaltningstjenester.
Les mer ›